Brush your nervous system

Buddha - 600x400
Buddha

Sätt  dig ned i en skön stol kanske  med en god kopp te eller kaffe ,
Och lyssna!   Brush your nervous system 

Drygt 2 minuter andrum att starta med.
Så kommer själva balanseringen med Brushing the system ca 8 min –
Fôrst bra ögonblick
och så det som varit obekvämt  eller svårare att ha att göra med.

4 olika sätt att stödja kroppens naturliga  förmåga att avladda energin från det vi har upplevt och samlat på oss. Totalt 10 min .

Wellbeing kan också läsas som  BEING THE WELL.
Det här hjälper.

För Dig, som vill veta mera:

Hjärnan blir bra på det den praktiserar!

Vi borstar tänderna varje dag för att hålla dem rena, några  av oss har dessutom tandtråd, tandstickor och mellanrumsborste för att vara extra noga. 

Brushing your nervous system varje dag bygger på samma grundtanke.  Att inte samla på sig och släpa med sig laddade, oavslutade situationer .
Med andra ord, slut med  svenskans surdegar  eller som man säger på danska,  hängepartier.

Guidningen är  tänkt som en hjälp till att  komma igång- och fortsätta, som en del av  livets gång.  När du lyssnat några gånger kan du fortsätta själv och dra ner  i tid eller bygga ut som det passar dig. Och du kan såklart återvända  och lyssna igen.

Jag har valt att ge en hel del detaljer med, så du får en bra överblick  och vet hur du kan  möta olika reaktioner, som dykker upp. . Ibland kan vi tåla mycket .Ibland nästan ingenting.

Så du får 4 olika alternativ till, hur du kan bli kvar i det obekväma.
Märk ordvalet .
BLI KVAR I.

Inte bli av med.
Det  obehagliga avslutas först, när kroppen kan rymma den energi, som aktiveras. Energin levs upp, när den upplevs!

Organismen går genast igång av sig sjäv med att smälta det, vi upplever  .

Tänk på när vi blir andfådda,  när vi spurtar efter bussen. Vi blandar oss inte, men accepterar at det tar lite tid med andfåddhet, innan vi är tillbaka till vår vanliga andningsrytm.

På  samma sätt avladdas våra upplevelser, så snart vi accepterar det, som sker i oss, tankar känslor, kropssreaktioner. Ibland är det svårt och bara för mycket att bli påmind om och då kan alternativ 2 -3 eller 4 funka bra.

Fôrvånansvärt ofta kan vi faktiskt bli med det som är – när vi bara har awareness.

Ge dig tid. redan efter några dagar märker du skillnad och efter ett par veckor har du sannolikt mer plats inuti än du kunde ana.

Kom ihåg  hjärnan blir bra på det den praktiserar!