Det ubevidste parforhold

Når mennesker møder hinanden, forelsker de sig ofte i egenskaber de selv savner, fordi en del af planen med parforhold er en ubevidst stræben efter helhed, vækst, udvikling og glæde. Dette er det centrale i imago.
Efterhånden som forelskelsen daler og børnene er kommet, vil de selv samme egenskaber være årsag til frustrationer og magtkampe, hvor begge begynder at opdage, at det, den ene ejer f.eks. evnen til at fylde, vil den anden mangle.
I denne fase begynder parret at såre hinanden, som var de hinandens forældre. Gamle overlevelsesstrategier rejser sig i kampen om at få sine behov dækket og begge bliver så selvoptagede, at de ikke kan se hinanden. 90% af de konflikter, som par har, stammer fra deres opvækst, hvor man i nutiden sårer hinanden på samme måde, som deres forældre gjorde det.

Det bevidste parforhold

Da længslen efter helhed og udvikling er så stærk, præsenterer imagoterapien parret for en række strukturede dialoger. Parret hjælpes ind i en kontakt, hvor de på skift går på besøg i hinandens verden, for at møde og lytte til den andens frustrationer fra hverdagen.
Gennem spejling, anerkendelse og indføling får parret en mulighed for at se hinanden som 2 adskilte individer med forskellige behov og komme i kontakt med, hvad de virkelig længes efter.
Når den, der fylder meget, giver sin partner plads til at udtrykke sig, kommer den, der giver også til at lære, det han/hun har brug for nemlig at holde sig tilbage. Således kommer begge til at heles og udvikle sig.

I kan have Parsessioner

I kan deltage i Parweekend: “Giv parforholdet en chance”.

Læs artikel: “Sex er ofte et barometer på parforholdet.”