Being Real – Himlajordspunkten

Himmeljordspunktet

(dansk oversættelse se nedenfor)

Djupt inom varje människa finns en punkt
som måste anropas
för att förena himlen och jorden
inom oss.
Den talar till oss i längtan och drömmar,
i kärlekens famntag och förundran
hörs dess toner.
Envist, oförtrutet fortsätter den med alla medel
för att få oss
att lyssna
trappar upp signalerna
till rastlöshet, oro och ångest
eller kriser och sjukdom
ja, i varje litet tomrum tränger den sig in
på sitt eget vis
för att låta Skapelsen komma fram
i vardagen
och göra oss verkliga

Ur diktsamlingen “Himlajordspunkten” 1990. © Judith  Beermann Zeligson

Himmeljordspunktet

Dybt inde i hvert menneske findes et punkt
som må anråbes
for at forene himlen og jorden
inden i os.
Det taler til os i længsler og drømme,
i kærlighedens favntag og forundring
høres dets toner.
Stædigt,ufortrødent fortsætter det med alle midler
at få os til
at lytte
trapper signalerne op
til rastløshed, uro og angst
eller kriser og sygdom
ja, i hvert lille tomrum trænger det sig ind
på sin egen måde
for at lade Skabelsen komme frem
i hverdagen
og gøre os virkelige.

Fra digtsamlingen  “Himlajordspunkten” 1990
©Judith  Beermann ZeligsonKan rekvireres via hjemmesiden.