Brush your nervous system

Sätt  dig ned i en skön stol kanske  med en god kopp te eller kaffe ,Och lyssna!   Brush your nervous system  Drygt 2 minuter andrum att starta med.Så kommer själva balanseringen med Brushing the system ca 8 min -Fôrst bra ögonblickoch så det som varit obekvämt  eller svårare att ha att göra...