Tryggt, farligt eller hotfullt ?

9 dagars vidareutbildning i det finstämda samspelet mellan hjärna, nervsystem och utvecklingen av anknytning- och relationsmönster, som formar våra liv.

Utan att vi egentligen märker det scannar hjärnan hela tiden av omvärlden och påverkar
hur vi reagerar. Många kan numera en hel del om hjärnan men vad gör man helt konkret i vardagens många skiftande situationer? Det är en helt annan utmaning. I kursen
Hjärnan, nervsystem, anknytning och en ny syn på trauma går vi tätt på vad som sker inom och mellan oss.

Kursens fokus på praktisk tillämpning av den nyaste och banbrytande hjärnforskningen kan integreras och omsättas direkt i deltagarnas vardag, såväl i det personliga livet som i den professionella identiteten i arbetet med individer, grupper och organisationer.
 I stora drag blir det den uppskattade kurs jag hållit 7 gånger i samarbete med Gestaltakademin.

Dessutom får du som något nytt

  • Två 1:1 samtal på 30 min, det första efter kurs 2 och det andra mellan gång 3 – 4
  • Halvvägs samling inför hösten på ZOOM, ett möte i slutet av augusti med hela gruppen
    Vi bestämmer datum tillsammans vid start.

Arbetsform

Du bygger vidare på ditt personliga uttryck och stil med vardagsnära teori till knoppen och kroppen, övningar, filmklipp, musik, demonstrationer. återkommande vägledd meditation och andrum, tid till reflektioner

Dessutom får du olika sorts stöd till att integrera kursens olika delar med dina livs- och arbetserfarenheter:

  • Efter varje kurs förslag du kan praktisera direkt i din vardag.
  • Fast samtalspartner mellan kurserna hjälper dig komma – ihåg,
  • I starten lär du FAMA; fältanalys med awareness. En dynamisk gestaltkompass jag utvecklat byggd på hur fältet konstant organiserar och reorganiserar sig som kaotiskt, polariserat, flexibelt eller integrerat. FAMA binder ihop olika inspirationskällor vi har och vägleder till interventioner på rätt nivå.
  • Ett innehållsrikt kompendium som innehåller kursmomenten plus extra inspiration!

Var 
Yogamottagningen, Armfältsgatan 23, 11534   Stockholm 8  (i  närheten av Gärdet, enkelt att nå med buss eller T bana )

När 
24- 26 mars, 12- 14 maj, 23-24 september och 25 – 26 november  2022. Alla dagar kl 10 – 17.30

Avgift 
19 000 SEK totalt varav 750 kr anmälningsavgift betalas efter anmälan. Resterande faktureras i 2022 en gång eller efter avtal i 3 delbetalningar.

Vem kan delta 

Alla som arbetar med människor och har minst ett års gestaltutbildning eller motsvarande.

Anmälan 

Svara i denna mail och skriv:
Namn, adress, mobil, firmanamn och momsnummer samt evt faktura adress.
Ange också om du vill ha delbetalningar.

Efter du har anmält dig får du en faktura på 750 SEK.  Plats reserveras när den är betald.
Vid återbud returneras inte anmälningsavgiften
ANMÄLAN ÄR BINDANDE

Platsen kan dock överlåtas till annan som motsvarar ovanstående kraven.
Har du frågor så hör av dig till mig

Ledare : Judith Beermann Zeligson gärna på mobil  0045 202 1408 eller judith @coexistence.dk

Drygt 40 års erfarenhet som gestalt och trauma terapeut, handledare och uppdrag med ledarskapsutveckling och utbildning, varav 20 år som lärare inom Gestaltakademin.