Öppen handledningsgrupp

Handledning  för dig som vill ha kvalificerad handledning med möjlighet till kontinuitet, men inte kan binda dig över en längre period eller har behov av att kunna ändra  dig med kort varsel.

Du anmäler dig per gång. Inget krav på att vara med alla gånger . Under 2014  erbjuder jag i Stockholm handledning i denna nya, flexibla ram, som jag  arbetat med i ett par år  också i Danmark.

Arbetsform

VI arbetar med arbets – och livssituationer med fokus på att stötta Din personliga stil och uttryck.
FAMA , FältAnalys Med Awareness , ett navigationsverktyg  med   relations och fältperspektiv, som jag utvecklat, finns  med som bas för interventioner på rätt nivå. Kroppens reaktioner integreras kontinuerligt som en del av handledningsprocessen. Dessutom ingår att se anknytning och nervsystemets betydelse. Teori från gestalt , kris-chock –trauma och  hjärnforskningens rön om förändring  flätas in  efter behov och  intresse.  Vi skiftar mellan individuell handledning på en aktuell  arbetssituation du har med dig eller ett gemensamt avtalat tema eller direkt handledning.

Praktisk information

Gruppen vänder sig till dig med gestaltbakgrund eller motsvarande processorienterad metod och som arbetar som terapeut, konsult, coach  eller möter människor i svåra livssituationer. Perspektivet både breddas och fördjupas i en blandad grupp med deltagare från olika verksamhetsfält.

Tid Datum kommer 
Lokal
Gestaltakademin,  Duvnäsgatan 14, vid Sofiaskolan buss 2, Stockholm
Deltagare
Max 6

Anmälan och betalning

1400 :- exkl moms /  1750 :- inkl moms  per gång.
Maila anmälan till  judith@coexistence.dk. Skriv namn och fakturaadress om du är ny  deltagare .
Anmälan är bindande från torsdagen 7 dagar innan handledningsdagen
Får Du förhinder därefter får du inte avgiften i retur men avgiften kan överföras till ett senare tillfälle.

Handledare   Judith Beermann Zeligson

Dipl. gestaltterapeut, socionom, handledare, cert.mindfulnessinstruktör , cert. SE -practitioner®.
Somatic Experiencing (SE ) är  en kroppsorienterad metod som varsamt förlöser chock, trauma, posttraumatisk påverkan och stress.

40 års erfarenhet av psykoterapi, handledning, utbildning och ledarutveckling varav 15 år på Tetra Pak Leadershiptraining , 12 år på Röda Korsets Rehabilitering  för  tortyrdrabbade flyktingar samt 25 år  på Gestalt Akademin i Skandinavien. Följer sedan 14 år Diamond Approach, en internationell andlig väg, där västerländsk modern psykologi och österländska meditativa metoder och traditioner förenas. Mediterat dagligen i 34 år. Medlem av Danska Psykoterapeut Föreningen.