Existensdagar

Din stund på jorden

Carefrontations

I  Din stund på jorden ser vi på oss själva och omvärlden med ett vänligt och uppmärksamt sinne.
Jag kallar det Carefrontations för det är en mildare, accepterande og icke dömande variant av konfrontation – att våga bli med det som är. Precis där vi är, öppnar nuet sig och rymmer samtidigt det kända och det okända. Ögonblickets möjligheter och det förflutnas begränsningar !  Vad vill du ? Vill du det du gör ? Gör du det du vill?

Vi fokuserar på hur vi lyssnar eller undviker att lyssna till vår inre visdom, om vad som är viktigast för oss och hur vi ofta låter automatpiloten  styra oss bort från ett autentisk uttryck. Kvar blir längtan, frustration, drömmar om framtiden, resignation och uppgivenhet eller en diffus förnimmelse av att livet borde vara mera eller annorlunda. Och det kan det !
Existensdagarna vänder gång på gång  tillbaka till den väsentliga frågan :
Hur kan vi i vardagen öppna oss för ” det vi redan vet ” och det som väntar på att få komma fram? Varje dag, inte bara på kurser eller på semestern
.

Processdesign

Meditationernas stillhet bygger upp  gruppens gemensamma resonans och intensitet .Här möter Du dig själv och ditt liv. Ytterligare fördjupning sker genom  kroppsrörelse i yoga eller Qigong och inquiry, ett här & nu fokuserat självundersökande samtal i par eller triad där ordens kraft kommer fram .Du får kontinuerligt  stöd att vända tillbaka till ditt djup och ökad klarhet kring vad som är viktigt på din väg. Och framförallt får du med dig en  konkret  vägledning  så du kommer ihåg att hålla fast i det viktigaste  i Din vardag.

Praktisk information

Vi möts i gruppen med ledare 5  heldagar under våren och hösten  .Dessutom  en weekend retreat i oktober . Mellan gångerna möts gruppen själv  utan ledare till vägledd meditation och inquiry . Dessutom delas deltagarna upp i par, som har kontinuerlig kontakt och inquiry med varandra mellan  gruppsessionerna så ofta , som det passar  båda .

Tid
Onsdag 23/1- 20/3- 29/5 – 28/5 -28/8    kl 10-17 med ledare .
Onsdag 20/2-17/4- 12/6- 18/9-  20/11 kl 15-18 gruppmöte och vägledning på Mp3  utan ledare.
Retreat  18-20 oktober  start kl 13  och avslutning kl 13 ( internat självkostnad tillkommer )
Lokal
Perlan. Riddarhuskajen 1 , Gamla Stan, Stockholm
Avgift

11 000:-  exkl moms /13 750 :- inkl moms

Anmälan och betalning
Maila din anmälan och faktura adress till judith@coexistence.dk
Fakturering i slutet av januari. Betal hela beloppet 13750:-inkl moms.Delbetalning efter avtal.

Anmälan  är bindande .Vid återbud innan start kan platsen överlåtas  till deltagare med erfarenhet av meditation eller yoga. NYA deltagare – kontakta mig på mail för  ömsesidig telefonintervju !