Ledarskap berör alla

Vilken inverkan har ”Hela människan” programmet haft på ledarskapet i Tetra Pak?

“ Vi pratade inte om learning by doing utan vi gjorde hela tiden. Metoden som Judith och David arbetade med lämnade avtryck. Vi fick utforska från så många olika perspektiv. Annorlunda övningar och uttrycksmedel som talade både till känsla, kropp och förnuft bidrog till en tydlig självinsikt”.

Ledarskap berör alla.