Embodiment kun for mænd – en 1-dags træningsgruppe lørdag, d. 11.jan. 2020

Program
Dagen vil være en lille smagsprøve og introduktion til fordybelse med små indsigter om, hvem du er. Hvis du bliver mere interesseret, kan vi sammen aftale en fortsættelse af lørdagens arbejde.

Lad os i denne Embodimentgruppe fokusere på dit forhold til nærhed, afstand, sårbarhed, styrke, dominans og underkastelse, hetero- og homoseksualitet, aggression og grænser.

Vase og kamp

Læs artikel: “At leve mellem styrke og sårbarhed er udfordringen for mænd.”

Embodiment er at mærke din krops signaler og at stå med din egen tyngde – i dig selv – på jorden – ”jeg er, den jeg er” både når jeg er alene eller sammen med andre.

Embodiment støtter dit nærvær, din autonomi og dine behov – oplevet i kroppen. Traumearbejde er først og fremmest at ”kunne tåle” at få mere ro og balance i kroppen og nervesystemet. Derfor arbejder jeg ud fra Somatic Experiencing – SE-terapi.

 • For dig, som personligt vil have flere redskaber til at regulere dig selv
 • Også for dig, der arbejder som terapeut eller behandler
 • At reorganisere kroppens evne til at give og modtage  og samtidig berolige nervesystemet. Traumet er i nervesystemet og ikke i begivenheden. Når du får bedre kontakt indadtil til frosne områder i kroppen, har du også større mulighed for at forbedre din kontakt til andre. Læs om Det haptiske system
 • At arbejde organisk ud fra de temaer, der dukker op i forløbet:
  – at give og modtage – at sige ja/nej/måske – hvad har jeg brug for? – hvor er jeg lige nu i mit liv?
 • Tilknytning / relationer:
  Du har mulighed for at kunne opnå en mere sikker tilknytning – den psykologiske og relationelle dimension. Når du selv opnår en mere sikker tilknytning, bliver du også bedre til at kunne etablere en gensidig regulering af dig selv og af dine nære relationer /familie/ børn/kollegaer.
 • Regulering af nervesystemet:
  At kunne skifte mellem ressourcehvirvlen (hvor du er tryg og rolig) og traumahvirvlen (urolig, bange, irriteret, deprimeret etc.)
  Arbejde med berøring, tyngdekraftens betydning, embodiment, Less is more etc
  Terapeutiske redskaber til at håndtere et ureguleret nervesystem
  Awareness omkring tyngdekraften, det indre øre og defokuseret syn.
 • Fordybelse gennem inquiry
  Både i undervisningen og mellem gangene vil der være inquiry som fordybelse af den proces, du befinder dig i. Inquiry er en meditativ indre dialog i nuet, hvor du udforsker dit daglige liv og (u)vaner og åbner for muligheden at synke ind i nuets iboende kvaliteter af åbenhed, kærlighed, accept, styrke, autonomi, separathed etc.
  At kunne leve et liv i “væren i gøren” – “gøren i væren” – at finde balancen!
 • Individuelle sessioner
  Hver gang vi mødes, vil vi have en blanding af øvelser enkeltvis, 2 x 2, små teoretiske oplæg og 1 – 2 deltagere vil kunne få en individuel session, hvor vi efterfølgende har mulighed for at tale om sessionen.
  Forløbet vil hjælpe dig til at få mere opmærksomhed / awareness, så du får mere styr på dig selv og nervesystemets svingninger.
  Det er det lange stræk, du vil få mest ud af!

Deltagerantal: højst 10

Dato: Lørdag, d. 11/1 2020 kl. 09.30-16.00

Hvis du får lyst til at gå videre, aftaler gruppen en fortsættelse over flere  gange!

Medtag mad til fælles frokostbord!
Undervisningen foregår i CoExistence lokaler:  Strandvejen 226A, 3070 Snekkersten.

Pris
Samlet pris kr. 1.000

Hvis du vælger at tage en ven med, betaler begge 600 kr. (rabat 400 kr. pr. person)

Tilmelding og betaling
Send mig en mail med dine kontaktoplysninger: navn, adresse, telefon, email, så sender jeg dig en faktura.

Indsæt kursusafgiften som tilmelding til forløbet – på Nordea reg.nr. 1400  Kontonr. 627 1616 943.

Tilmelding – først til mølle – senest 7 dage inden kursusstart 4. jan. 2020.

Tilmeldingen er bindende.

Læs artikel på dansk om at få lært at regulere dit nervesystem  At blive vækket til live igen
Read the article in English about learning to regulate your nervous system: To be brought back to life again.